Odwiedziny Świętego Mikołaja

Co tam się działo w tych Wygibasach! Uśmiech, magia i szaleństwo!